Выберите свой регион:

Дымоудаление 2x ø 110

Назначение: Конденсационные котлы
Модели котлов: THERM 90

Odkouření v odděleném provedení o průměru 110 mm je určeno pro typovou řadu kotlů THERM 90 KD.A v přetlakovém nebo podtlakovém provozu s maximální teplotou spalin 120 °C. Celý systém se vyznačuje odolností vůči vlhkému prostředí a dlouhou životností. Uvedený systém odkouření využívá dvojici potrubí o průměru 110 mm takovým způsobem, že jedním potrubím je nasávám vzduch pro spalování a druhým potrubím jsou spaliny odváděny do exteriéru. 

Макс. длина канала отвода (м)

Модель котла Г, В
THERM 90 KD.A 10 + 10
Система дымоудаления: Г - горизонтальнаяВ - вертикальная
Сокращение макс. длины при применении колена: 90° = 0,75 м; 45° = 0,50 м

Примеры установки систем дымоудаления 2x ø 110 (всасывание / выхлоп)

Горизонтальное всасывание и вертикальное дымоудаление

  Название детали Скл. №
1 Фланец на котел 43707
2 Разделитель из ø 110/160 мм на 2x ø 110 мм 43712
3 Элемент контрольный T-образн. ø 110 мм 43719
4 Колено ø 110, 45° 43716
5 Удлинитель ø 110 мм - 0,5 м
Удлинитель ø 110 мм - 1,0 м
43722
43721
6 Редукция ø 110 мм, (воздухозабор) 43723
7 Трубка оконечная ø 110 мм (воздухозабор), 0,5 м 43724
8 Защитная сетка (воздухозабор) 43725
9 Проходной изолятор крышный 25-45° 43715
10 Дымоход крышный вертикальный ø 110/160 мм 43714
  Колено ø 110, 87° 43717
  Колено ревизионное ø 110 мм, 87° 43718
  Элемент ø 110 мм с отводом конденсата 43720
  Труба выхлопная ø 110/160 мм, через стену 43706

Horizontální a vertikální vedení odtahu spalin 2 x ø 110